Veteriner Fakültesi’nin EAEVE başarısı devam ediyor

Veteriner Fakültesi’nin EAEVE başarısı devam ediyor

BUÜ Veteriner Fakültesi, 1992 yılında tam üye olduğu Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından Kasım 2008 yılından bu yana akredite edilmiş Türkiye’nin sayılı fakülteleri arasında yer alıyor. En son 24-27 Ekim 2022 tarihleri arasında EAEVE tarafından gerçekleştirilen Re-visit sonucunda Veteriner Fakültesi, TAM AKREDİTE edilerek eğitim-öğretim hayatına devam ediyor.

REKTÖR VE DEKANDAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da sonuçlarda katkısı bulunan tüm fakülte mensuplarını tebrik etti. 1992 yılından itibaren eğitim kalitesinin düzenli olarak akredite edilebilmesinin ciddi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, aynı başarının üniversite genelinde sürdürülmesi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.Alınan sonucun kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız; “Uzun ve zahmetli bir çalışmanın sonucunda gerçekleşen bu başarının oluşumunda emeği geçen başta akreditasyon kurulu olmak üzere tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize en içten dileklerimizle teşekkür ederiz. Ayrıca fakültemize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen üniversitemiz üst yönetimi ve yardımcı birimlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) hakkında bilgi

Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) olarak isimlendirilen ve Avrupa’daki veteriner fakültelerinin eğitim programları ve standartlarını, Avrupa Birliği kriterlerini de göz önünde tutarak belirleyen, kendisine üye olan fakültelerin isteği üzerine ziyaretlerde bulunarak alt yapı, donanım ve eğitim standartları ile ilgili rapor hazırlayarak Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerde yaptırımcı, diğer ülkelerde ise tavsiye niteliğinde kararlar veren bir akreditasyon kurumudur. Kurumun amacı, Veteriner eğitimini geliştirip yükseltmektir. Özellikle Avrupa’daki veteriner bilimi yapan Yüksek Eğitim Kurumları ile ilgili diğer kurumlar arasındaki ortak işbirliğini güçlendirmektir. Birlik aynı zamanda üyeler arasında Veteriner eğitimini ilerletmek ve harmonize etmek için Veteriner eğitiminin konularını bir forum ortamında tartışacak şekilde hareket etmektedir.EAEVE’nin hazırlamış olduğu ve veteriner hekimlik eğitiminde minimum gereksinmeleri içeren ve değerlendirme sırasında rehber olan “Öz değerlendirme (Self Evaluation Report-SER) Kitapçığının” hazırlanması akreditasyonun aşamalarındandır. Fakülte tarafından öz değerlendirme raporunun hazırlanmasını takiben, fakülte, bir uzman grubu tarafından ziyaret edilir. Ziyaretin amacı, öz değerlendirme raporunda fakülte tarafından sunulan bilginin tasdik edilmesi ve gerekli olduğu durumlarda tamamlanması ve ayrıca, fakültede verilmekte olan lisans eğitiminin düzeyinde, Avrupa Birliği kanunları tarafından belirlenen minimum standartlara ne derecede riayet edildiği hakkında görüş bildirmektir. Açıkça ortaya konması gereken şey, bunun bir araştırma veya gözetleme olmadığı, öz değerlendirme raporunda verilen bilgilerin incelenmesi ve tamamlanması olduğudur.

GazeteAbc

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir